Beregning av gjennomsnittlige utslipp for fabrikanter av varebiler