Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: rettelse og endringsbestemmelser