Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Tequila' som alkoholsterk drikk