Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Ratafia de Champagne)