Beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser