Beskyttelse mot munn- og klovsyke: hastetiltak om import av høy og halm fra tredjeland