Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Polen og Ungarn