Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria