Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Polena