Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen, Slovakia og Tyskland