Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen