Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn