Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia