Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland