Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Ungarn, Polen, Litauen og Belgia