Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa: forlengelse av anvendelsesperioder