Beskyttelsestiltak mot høypategon fugleinfluensa i visse medlemsstater