Beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa i Danmark, Frankrike, Tyskland, Polen og Sverige