Beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Estland, Frankrike, Tyskland og Polen