Beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Finland, Frankrike, Tyskland og Polen