Beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Frankrike, Tyskland, Italia, Polen, Slovakia og Romania