Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Belgia og Frankrike