Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria, Italia og Nederland