Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria