Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Tyskland, Ungarn og Polen