Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Tyskland