Beskyttelsestiltak mot liten kubebille i Italia: forlengelse

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/838 av 28. mai 2015 om endring av gjennomføringsbeslutning 2014/909/EU ved forlengelse av anvendelsesperioden for beskyttelsestiltak når det gjelder liten kubebille i Italia

Commission Implementing Decision (EU) 2015/838 of 28 May 2015 amending Implementing Decision 2014/909/EU by extending the period of application of the protection measures in relation to the small hive beetle in Italy

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 29.05.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/909/EU (3) indførte visse beskyttelsesforanstaltninger som følge af en underretning fra Italien den 11. september 2014 om forekomst af lille stadebille (Aethina tumida) i regionerne Calabrien og Sicilien.

(2) Gennemførelsesafgørelse 2014/909/EU anvendes indtil den 31. maj 2015. Da de inspektioner og epidemiologiske undersøgelser, der er specificeret i gennemførelsesafgørelse 2014/909/EU, ligesom den aktive overvågning af forekomsten af lille stadebille i de berørte italienske regioner, ikke er afsluttet, er den epidemiologiske situation trods fraværet af forekomster siden december sidste år endnu ikke blevet fastlagt.

(3) I lyset af denne overgangssituation, og mens der afventes yderligere oplysninger om den igangværende overvågning, er det derfor nødvendigt at forlænge anvendelsen af de foranstaltninger, der er fastlagt i gennemførelsesafgørelse 2014/909/EU, indtil det forventede ophør af sæsonen for biavl i de nævnte regioner i slutningen af november 2015.

(4) Gennemførelsesafgørelse 2014/909/EU bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
28.05.2015
Anvendelsesdato i EU
01.06.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet