Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie