Beskyttelsestiltak mot svinediaré: endringsbestemmelser