Beskyttelsestiltak overfor visse levende dyr og animalske produkter fra Albania

Tittel

Kommisjonsvedtak 2004/225/EF av 2. mars 2004 om beskyttelsestiltak overfor visse levende dyr og animalske produkter som har opprinnelse i eller kommer fra Albania

Commission Decision 2004/225/EC of 2 March 2004 on protective measures with regard to certain live animals and animal products originating in or coming from Albania

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.3.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Kommissionens beslutning 94/621/EF af 20. september 1994 om beskyttelsesforanstaltninger over for bestemte levende dyr og animalske produkter, der har oprindelse i eller kommer fra Albanien er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder. Beslutningen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2) Der er konstateret kolera i Albanien.

(3) Koleraen i Albanien kan udgøre en alvorlig fare for folkesundheden.

(4) Da der ikke er modtaget sundhedsgarantier fra de albanske myndigheder, er det nødvendigt at forbyde import af toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle i enhver form samt levende fisk og skaldyr transporteret i vand, der har oprindelse i og kommer fra Albanien.

(5) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
02.03.2004
Anvendelsesdato i EU
26.03.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Anvendes fra i Norge
26.03.2004