Beskyttelsestiltak vedrørende utbrudd av fugleinfluensa i Tyskland