Bestemmelser om aksjestrukturer med flere stemmer for selskaper notert på SMB-vekstmarkeder