Bestemmelser om registre, forsendelsesdokumenter og innsamling av informasjon for vinsektoren