Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om standarder for betalingstjenester på nett