Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endring av den tradisjonelle betegnelsen "Vin de paille"