Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om juridiske termer