Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om ‘Ribeiro'