Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av endringer av spesifikasjonene til den beskyttede geografiske betegnelsen ‘Dealurile Sătmarului’