Biociddirektivet: inkludering av bifenthrin som aktivt stoff