Biociddirektivet: inkludering av lambda-cyhalothrin som aktivt stoff