Biocider: avslag på godkjenning av klorofen til bruk i produkter av type 2