Biocider: avslag på godkjenning av triklosan som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 1