Biocider: forlengelse av godkjenningen av akrolein i biocidprodukter av type 12