Biocider: forlengelse av godkjenningen av heksaflumuron til bruk i produkter av type 18