Biocider: forlengelse av godkjenningen av IPBC til bruk i biocidprodukter av type 8