Biocider: forlengelse av godkjenningen av kreosot til bruk i produkttype 8