Biocider: forlengelse av godkjenningen av spinosad til bruk i produkter av type 18