Biocider: forlengelse av utløpsdatoen for propikonazol til bruk i produkttype 8