Biocider: godkjenning av aktivt klor avgitt fra hypoklorsyre til bruk i produkter av type 1