Biocider: godkjenning av aktivt klor frigjort fra hypoklorsyre som et aktivt stoff til bruk i produkter av type 2, 3, 4 og 5